Laulupidu

Laulu- ja tantsupeo register

Laulu- ja tantsupeo register on kõigile peol osalevatele kollektiividele oluline töövahend.

Registris

  • saavad kollektiivid oma andmed andmebaasi sisestada ning laulu- ja tantsupidudele registreeruda;
  • edastame osalejatele laulu- ja tantsupidudega seotud olulisi teateid ja informatsiooni;
  • toimub kollektiivide toetusprogrammiga seotud info edastamine ning taotluste esitamine.

Et info Teie jaoks kaotsi ei läheks, palume kontrollida, et Teie kollektiivi kontaktandmed oleksid registris alati uuendatud ja toimivad.

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA

Registreeru kasutajaks

Register on oluline infokanal kollektiivile ja hea abivahend kollektiivi juhile

Registri kasutaja: Kollektiivi kontaktisik

Iga kollektiiv on laulu- ja tantsupeole registreerudes määranud ühe oma esindaja, kes on registris kollektiivi kontaktisikuks. Kollektiivi kontaktisik vastutab kollektiivi andmete õigsuse eest ning edastab registri kaudu saabunud info oma kollektiivile. Kollektiivi kontaktisikul on ainuõigus muuta ja täiendada kollektiivi registriandmeid.

Kuna andmetöötlus toimub registris suuresti isikupõhiselt ning arveldamine toimub katusorganisatsioonidega, vajab kollektiivi kontaktisik järgmist infot:

  • kõigi kollektiivi liikmete ja kollektiivi juhtide isikukoode*;
  • orkestrite ja ansambli liikmete mängitavad instrumendid;
  • kollektiivi asutamise kuupäeva;
  • kollektiivi juriidilise esindusorganisatsiooni ja tema esindaja korrektset nime ja e-posti õppematerjalide arve saaja korrektset nime, e-posti ja tehingupartnerikoodi.

NB! Andmete lisamist saab teha mitmes etapis!

Registri kasutaja: Kollektiivi juht

Uue võimalusena saab registris kasutajaks registreeruda ka kollektiivi juht, kes seeläbi näeb oma kollektiivide registriandmeid.

Kuna registri kaudu saavad kollektiivi juhid ennast registreerida end repertuaariseminaridele ning samuti osa olulisimast laulu- ja tantsupeoga seotud informatsioonist, soovitame kõigil juhtidel registris kasutajaks registreeruda!

* Isikukood ei kuulu delikaatsete isikuandmete alla. Isikukoodid on tavalised isikuandmed ja nende kasutamisele ei ole seatud rohkem piiranguid kui näiteks inimese nime või sünniaja kasutamisele. (allikas: Andmekaitse inspektsioon)